Skip to content
 

تپه چغامیش

تپه چُغامیش: تپه پیش‌تاریخی از هزاره هفتم قبل از میلاد در جنوب دزفول. در تپه چغامیش بازمانده‌ای از یک مجموعه ساختمانی بزرگ به طول 21 متر و عرض پنج متر پیدا شده است. در این تپه همچنین گونه‌های متنوعی از ظروف سفالی و سنگی، سنگ‌ساب‌، هاون، کج‌بیل، سردوک، مجسمه‌های گلی به دست آمده است. نمونه‌های دیگری از یافته‌های چغامیش عبارتند از نگاره یک گروه نوازنده همراه با یک نفر خواننده، و نیز علامت‌های ناشی از اثر ناخن بر روی گل که گونه آغازین پیداش خط و نوشتار است. در تپه چغامیش همچنین سفال‌نگاره‌هایی از زنی نشسته در قایق، بنایی زیگورات‌مانند و نقوش چلیپایی پیدا شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی