Skip to content
 

تپه چغابنوت

تپه چُغابَنوت: تپه پیش‌تاریخی از هزاره هشتم قبل از میلاد در جنوب دزفول. خانه‌های چغابنوت به شکل مدور و سیلومانند هستند. در تپه چغابنوت نمونه‌هایی از علامت‌هایی که با ناخن بر روی گِل رسم شده‌اند، پیدا شده است. این علامت‌ها از نخستین آثار پیدایش خط و نگارش است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی