Skip to content
 

تپه چانهودارو

تپه چانهودارو: تپه پیش‌تاریخی بر کرانه رود سند در پاکستان امروزی. در نگاره‌های روی سفال تپه چانهودارو نمونه بزهایی دیده شده که از زاویه اُریب (بین تمام‌رخ و نیم‌رخ) رسم شده‌اند. این بزها حالت‌های گوناگونِ ایستاده، نشسته، خوابیده و در حال پریدن یا دویدن را به نمایش می‌گذارند

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی