Skip to content
 

تپه تورنگ‌تپه

تپه تورنگ‌تپه: چند تپه پیش‌تاریخی مجاور یکدیگر از هزاره ششم قبل از میلاد در 20 کیلومتری شمال شرقی گرگان (استراباد سابق). از تورنگ‌تپه سفال‌های ظریفی به قطر دو میلیمتر به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی