Skip to content
 

تپه تل‌تیموران

تپه تل‌تیموران: تپه‌ پیش‌تاریخی از هزاره چهارم قبل از میلاد در دشت مرودشت. در نگاره‌های روی سفال تل‌تیموران نمونه‌هایی از آبزیان و پرندگانی که در کنار گُل ایستاده‌اند، و نیز زنانی که دست یکدیگر را گرفته و تا حد اشکال هندسیِ مثلثی ساده شده‌اند، دیده شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی