Skip to content
 

تپه تل‌باکون

تپه تَل‌باکون: دو تپه‌ پیش‌تاریخی مجاور یکدیگر از هزاره چهارم قبل از میلاد در دو کیلومتری جنوب غربی تخت‌جمشید. سفالگری و نگارگری روی سفال در این سکونتگاه باستانی دارای سبکی ویژه و مخصوص به خود است. نگاره‌های تل‌باکون نقوش فراوانی از ستارگان و اجرام آسمانی را بر خود دارند. در تل باکون همچنین مجسمه‌های فراوانی پیدا شده که عموماً پیکره‌های زنان هستند. از ویژگی‌های دیگر نگاره‌های تل‌باکون انواع پرندگان خانواده درازپایان، انواع پرندگان شکاری با بال‌های بزرگ و نیز انواع آبزیان همچون ماهی و لاک‌پشت و خرچنگ است. این نقش‌مایه‌ها نشان از وضعیت اقلیمی مرطوب منطقه در دوره استقراری تل‌‌باکون دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی