Skip to content
 

تپه بایرام‌علی

تپه بایْرام‌علی: تپه پیش‌تاریخی در نزدیکی شهر تجن و درکرانه رود تجن در ترکمنستان امروزی. در نگاره‌های روی سفال تپه بایرام‌علی نقوش بزها و گوزن‌هایی دیده می‌شود که پاهای خود را در زیر خود جمع کرده و سر خود را بالا گرفته‌اند. نگاره‌های بایرام‌علی بیش از اینکه خصوصیات نگارگری انتزاعی را داشته باشند، متکی بر رسم خطوط وانحناهای واقع‌گرایانه هستند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی