Skip to content
 

تپه ازبکی

تپه اُزبَکی: تپه پیش‌تاریخی از هزاره ششم (و به احتمال از هزاره هفتم) قبل از میلاد در پنج کیلومتری جنوب نظرآباد از توابع کرج. ازبکی تپه‌ای بزرگ به ارتفاع 24 متر از زمین اطراف است و در آن لایه‌های متنوعی از دوره‌های گوناگون استقراری شناسایی شده است. جدیدترین این لایه‌ها به میانه هزاره نخست قبل از میلاد تعلق دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی