Skip to content
 

تپه آلتین‌تپه 1

تپه آلتین‌تپه: تپه پیش‌تاریخی در نزدیکی شهر تجن و بر کرانه رود مَرغاب/ مَرورود در ترکمنستان امروزی. درآلتین‌تپه پیکره زنانه‌ای از جنس گِل پیدا شده است که دارای دست‌های بسیار کوتاه و موهای بلند و بافته شده‌ای است که از دو سو تا سینه او رسیده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی