Skip to content
 

تپه آسیاب

تپه آسیاب: تپه پیش‌تاریخی از هزاره نهم قبل از میلاد در نزدیکی شرق کرمانشاه (کرماشان سابق) و در کنار رود قره‌سو. از این تپه ابزارهای سنگی و پیکره‌های گِلی متعددی به دست آمده است. ساکنان تپه آسیاب در اطاق‌های کوچک بیضی‌شکل زندگی می‌کردند و از لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌های قره‌سو به عنوان خوراک استفاده می‌کردند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی