Skip to content
 

تاشقورغان

تاشقورغان: شهری در استان سین‌کیانگ چین که برخی از سنت‌ها و باورداشت‌های کهن ایرانی را زنده نگاه داشته‌اند. از جمله معتقدند که تپه‌ای در نزدیکی شهر بازمانده خاکی است که رستم از داخل چکمه‌اش بیرون ریخته است. در برخی از روستاهای تاشقورغان (همچون روستای بلدیر) به زبان فارسی سخن می‌گویند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی