Skip to content
 

تاریخ روم 2

تاریخ روم: کتابی از هِرودیان، مورخ رومی (تألیف در میانه سده سوم میلادی). در این کتاب اطلاعاتی از اشکانیان و نیز شرح سقوط آنان و روی کار آمدن ساسانیان آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی