Skip to content
 

تاریخ ایران

تاریخ ایران: کتابی از کتزیاس مورخ یونانی و پزشک اردشیر دوم هخامنشی (تألیف در اواخر سده پنجم قبل از میلاد). کتزیاس برای تألیف این کتاب به کتابخانه و اسناد سلطنتی هخامنشی دسترسی داشته و از آنها نیز استفاده کرده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی