Skip to content
 

پیروز (پیروز دوم، گشنسپ‌بنده)

پیروز: گُشنَسپ‌بنده، پیروز دوم. بیست و نهمین شاه ساسانی (630 میلادی). مدت پادشاهی پیروز دوم بیش از چند روز نبود. حکایت به روایت طبری چنین است که او سری بزرگ داشت و چون تاج بر سر نهاد، گفت که این تاج چه تنگ است. بزرگان این سخن را به فال بد گرفتند و پس از چند روز پادشاهی او را بکشتند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی