Skip to content
 

پیران

پیران: پسر ویسَه، پسر عمو و وزیر افراسیاب و سردار سپاه توران. پیران برای ایجاد آشتی میان ایران و توران می‌کوشید و دخترش جَریرِه و نیز فرنگیس دختر افراسیاب را به زنی سیاوش در آورد. پیران بسیاری از ایرانیان اسیر را از خشم افراسیاب دور داشت اما در نهایت به دست ایرانیان کشته شد. به فرمان کیخسرو دخمه‌ای شاهانه برای پیران ساخته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی