Skip to content
 

پولیب (پولیبوس، پولیبس)

پولیب: پولیبوس/ پولیبُس (یونانی). مورخ یونانی. نویسنده کتابی در تاریخ عمومی که حدود چهل جلد بوده و بخش کمی از آن بازمانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی