Skip to content
 

پنگان (پنگ، فنگ، فنجان)

پَنگان: پَنگ/ فَنگ/ فنجان (معرب). واحد اندازه‌گیری زمان. پیاله‌ای مدرج با سوراخی در انتها که آنرا در ظرف آبی می‌نهاده‌اند تا آب به مرور از پایین داخل آن شود و پیاله را غوطه‌ور سازد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی