Skip to content
 

پل دزفول

پل دزفول: پلی عظیم در شهر دزفول و بر روی رود دز که کهن‌ترین بخش‌های آن به دوره هخامنشی می‌رسد و در دوره‌های گوناگون بازسازی شده است. از این پل هنوز نیز استفاده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی