Skip to content
 

پراهوم (امرته)

پَراهوم: افشره‌ای که از گیاه هوم بدست می‌آید. این نوشیدنی و نیز جام آن در منابع هندو و از جمله در ریگ‌وِدا به نام «اَمْرْتَه» شناخته می‌شده که به معنای بی‌مرگی است.

[hidepost]

همچنین در ایلیاد هومر برای شستشوی آشیل پهلوان اسطوره‌ای یونانی از نوشابه‌ای جاودانی به نام اَمْبْروسیَه یاد شده که آن نیز با بی‌مرگی در پیوند است و احتمال می‌رود از افشره هوم یا پراهوم باشد. ← هوم.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی