Skip to content
 

پئیریکا (ستاروکرمائه، پئیری، پری، پریان، موش‌پری دمب‌دار)

پَئیریکا: و سِتاروکِرِمائِه (اوستایی). پَئیری/ پَری/ پَریان/ موش‌پَری دُمب‌دار. در اوستا نامی است برای دنباله‌دارها/ ستارگان دنباله‌دار. در متون ایرانی نام پریان یا دنباله‌دارها به نیکی نیامده است و این احتمالاً به این دلیل است که زمان حرکت و مسیر حرکت دنباله‌دارها با هیچیک از قواعد ستارگان تطبیق ندارد و آنها بدور از هنجار و سامان هستی فرض می‌شده‌اند:

[hidepost]

«می‌ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تِشتَر را؛ آن غلبه کننده بر پریان را. آنگاه که پریان به پیکر ستارگان دنباله‌دار در میانه زمین و آسمان به پرواز در می‌آیند، و به دریای فراخکرتِ نیرومند و ژرف و خوش‌چشم‌انداز که آبش پهنه گسترده‌ای را در برگرفته است، نزدیک می‌شوند، او آنها را در هم می‌شکند. به راستی که او به مانند اسب پاک‌نهادی به سوی دریا روان است. از او بر آن آب خیزاب‌ها برخواهد خواست و باد چالاک وزیدن خواهد گرفت» (بند 8 تشتریشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی