Skip to content
 

پامیر

پامیر: منطقه کوهستانی در شمال شرقی افغانستان و جنوب تاجیکستان و قرغیزستان. منطقه پامیر که بدخشان نیز در آن واقع است، از مناطقی است که بسیاری از آداب و رسوم و آیین‌ها و زبان‌های کهن را در دل خود زنده نگاه داشته است. همچنین ← زبان‌های پامیری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی