Skip to content
 

پاکر (پاکر دوم، اشک بیست و سوم)

پاکُر: پاکُر دوم، اشک بیست و سوم. بیست و چهارمین شاه اشکانی (78- 109 میلادی). از تبار و پدر او اطلاعی در دست نیست. او بناهای تیسفون را توسعه داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی