Skip to content
 

پائوروه

پائوروَه: (اوستایی). نام کشتی‌ران کاردانی که یکبار از او در آبان‌یشت اوستا یاد شده است. این یکی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیز‌ترین روایت‌های ایرانی است که بجز همین یادکرد کوتاه در اوستا آگاهی‌های بیشتری در باره آن به دست نیامده است:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی