Skip to content
 

بهرام (بهرام سوم)

بهرام: بهرام سوم. ششمین شاه ساسانی (293 میلادی). پسر هرمز یکم. بهرام سوم ظاهراً پادشاهی بی‌آزار اما بیمار و ناتوان بود. پادشاهی او چندان بطول نینجامید و پس از چهار ماه سلطنت دچار قیام یکی از شاهزادگان ساسانی به نام نرسی شد و پس از جنگ مختصری از او شکست خورد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی