Skip to content
 

بهرام (بهرام دوم)

بهرام: بهرام دوم. پنجمین شاه ساسانی (276- 293 میلادی). پسر بهرام یکم. پس از مرگ بهرام یکم، موبد کرتیر در ادامه سیاست‌‌های خشن و مداخله‌جویانه خود در حکومت، پسر بهرام یکم را به سلطنت گمارد. پادشاهی که همچون پدرش آلت دست او بود و از شاه القاب افتخاری دریافت کرد و حتی رئیس دادگاه عالی کشور (قاضی‌القضات) شد. بهرام دوم دست موبد کرتیر را برای قلع و قمع مخالفان آتشگاه و دین زرتشتی و پیروان دیگر ادیان باز گذاشت.  و حتی در تعقیب پیروان ادیان دیگر گشاده کرد. بهرام دوم با تسلیم در برابر موبد کرتیر، حکومت ساسانی را به یک تئوکراسی خشن و تعصب‌آمیز تبدیل کرد. از او دو سنگ‌نگاره در نقش‌رستم و سراب بهرام بر جای مانده است. همچنین ← سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم، سنگ‌نگاره سراب بهرام.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی