Skip to content
 

بهرام (بهرام یکم)

بهرام: بهرام یکم. چهارمین شاه ساسانی (272- 276 میلادی). پسر شاپور یکم. او با اعمال نظر موبد کرتیر به پادشاهی رسید و عملاً بازیچه و آلت دست او بود. مانی در زمان او و برای نجات آرمان خویش از بابل خارج شد، اما در میانه راه او را از ادامه سفر بازداشتند و به بابل برگردادند. آنگاه شاه در حضور موبد کرتیر مانی را فراخواند و به تندی با او سخن راند و فرمان به حبس و شکنجه او داد. آنگاه مانی را به زندان انداختند و پس از رفتارهای خشونت‌آمیز به طرز فجیعی در زندان کشتند و بدنش را از دروازه شهر جندی‌شاپور/ گندی‌شاپور آویزان کردند. از بهرام یکم سنگ‌نگاره‌ای در تنگ چوگان بر جای مانده است. همچنین ← کتیبه نَرسی در بیشاپور و سنگ‌نگاره‌های تنگ چوگان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی