Skip to content
 

بوری (بوره)

بَوْری: و بَوْرَه (اوستایی). بیدَستَر. نام جانوری که در اوستا از آن یاد شده و ظاهراً همان سگ آبی است که از پوست باارزش و مرغوبی برخوردار و بیشتر در رودخانه‌ها زندگی می‌کند. نام بَوْری برای سگ آبی همچنان در گیلان زنده است و بکار می‌رود.

[hidepost]

به احتمال آنچه که در شاهنامه فردوسی «ببر بیان» نامیده شده و جامه رستم از پوست آن است، همین بَوْری یا سگ آبی باشد. در آبان‌یشت جامه ناهید نیز از پوست بَوْری است: «اَرِدْویسور آناهید جامه‌ای از پوست بیدَسْتَر در بر کرده است، از پوست سیصد بیدَسْتَری که چهار بچه بزاید. از آن رو که بیدَسْتَر ماده زیباترین است، چرا که موی او انبوه‌تر است. بیدَسْتَر یک جانور آبی است و چنانچه پوست او بهنگام آماده شود، به مانند سیم و زر بسیار درخشان به دیده می‌آید» (بند 129 آبان‌یشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی