Skip to content
 

بورنوف، اوژن

بورنوف: اوژن بورنوف (Eugène Burnouf). شرق‌شناس فرانسوی (1801- 1852 میلادی). مؤلف کتاب‌های تعلیقات یسنا و تاریخ دین بودا. او بخش‌هایی از اوستا را از زبان سنسکریت به فرانسه ترجمه کرد. مطالعات بورنوف موجب شد تا ظن و تردیدهایی که پیرامون اصالت اوستا وجود داشت و آنکتیل دوپرون و راسموس راسک آنها را قبلاً بیان داشته بودند، از بین برود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی