Skip to content
 

بنونیست، ایمل

بِنوِنیست: ایمل بِنوِنیست (Émile Benveniste). ایران‌شناس و زبان‌شناس فرانسوی (1902- 1976 میلادی).

[hidepost]

از جمله آثار اوست: دین ایرانی بر پایه متون یونانی، طرح دستور زبان سغدی، ورتره و ورثرغنه، مصادر اوستایی، مبانی ساخت نام‌ها در زبان‌های هندواروپایی، مغ‌ها در ایران باستان، متون سغدی، اسم فاعل و اسم مصدر در زبان‌های هندواروپایی، تحقیقاتی در بارة زبان آسی، زبان هیتی و زبان‌های هندواروپایی، عناوین و اسامی خاص در زبان‌های ایران باستان، مشکلات اصلی زبان‌شناسی، جامعه و زبان هندواروپایی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی