Skip to content
 

بندهش (بندهشن، زندآگاهی)

بُندَهِشن: بُندَهِش/ زندآگاهی (پهلوی). کتابی به زبان پهلوی از فَرْنْبَغ دادَگی که در سده سوم هجری گردآوری و تألیف شده است. بندهشن که نوعی کتاب کشکولی است، دربردارنده مطالب گوناگون و متنوعی در آفرینش جهان، ذکر کوه‌ها و رودها و ستارگان و گیاهان و جانوران و مطالب جغرافیایی و هستی‌شناسانه. اطلاعات موجود در بندهشن به‌رغم اهمیت و تنوع آنها، تحریف شده و بعضاً ساختگی هستند و بخصوص جغرافیای تاریخی ایران عامداً یا غفلتاً آشفته شده است. در بندهشن چنین آمده است که اورمزد از یافتن موجودی دیگر برای انجام زایمان ناتوان بود و از روی ناچاری زن را برای اینکار انتخاب کرد. زنی که حتی خداوند را نیز می‌رنجاند و از تبار «جِهی» (روسپی/ دختر اهریمن) است. از بندهش دو تحریر موسوم به بندهشن بزرگ یا ایرانی و بندهشن کوچک یا هندی وجود دارد. اهمیت این کتاب در ادبیات و لغات فراوان پهلوی است که در آن وجود دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی