Skip to content
 

بمو (بما)

بِمو: بِما. یکی از جشن‌های مانوی که در روز درگذشت مانی برگزار می‌شده است. مانویان روز مرگ مانی را روز غم و سوگواری نمی‌دانسته‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی