Skip to content
 

بست

بُست: بَست. از شهرهای کهن ایران که نام آن در متون جغرافیای تاریخی و شاهنامه فردوسی آمده است. این شهر در شرق زابلستان (در افغانستان امروزی) و در ساحل رود هیرمند واقع بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی