Skip to content
 

بردنشانده

بَردْنشانده: بَردَنشانده. نام آثار باستانی مشتمل بر بقایای کاخ و بناها از هخامنشیانِ پیش از کورش در بیست کیلومتری شمال شهر مسجدسلیمان. نواحی پیرامون این آثار به تأسی از آن به همین نام خوانده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی