Skip to content
 

بدخشان (بدخون)

بَدَخشان: بَدَخّون (تلفظ محلی). شهر و منطقه مشهور ایران قدیم که نام آن مکرراً در متون جغرافیای تاریخی و شاهنامه فردوسی بکار رفته است. بدخشان در دل کوه‌های پامیر واقع است و بسیاری از آیین‌ها و آداب و واژگان کهن ایرانی را در خود زنده نگاه داشته است. بدخشان در دو سوی آمودریا گسترده است و امروزه در دو کشور تاجیکستان و افغانستان جای دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی