Skip to content
 

بخارا (وهاره)

بُخارا: وَهارَه. از شهرهای بزرگ و مهم ایران قدیم که نام آن مکرراً در کتاب‌های جغرافیای تاریخی و نیز شاهنامه فردوسی آمده است. این شهر اکنون در جمهوری ازبکستان و در کنار شاخابه‌های رود زرافشان واقع است.

[hidepost]

به نظر می‌رسد که نام بخارا ریشه در واژه «وَهار» داشته باشد که به نیایشگاه‌های بودایی اطلاق می‌شده است. در روایت‌ها شهر بخارا را سیاوش ساخته است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی