Skip to content
 

بامیان

بامیان: شهری و ناحیه‌ای در افغانستان مرکزی که از مراکز دین بودایی در زمان کوشانیان بوده است. در بامیان دو مجسمه بسیار بزرگ از بودا وجود داشت که به دست طالبان در سال 1380 هجری شمسی تخریب گردید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی