Skip to content
 

اووادئیچیه (خوادایتشه، متصیش)

اووادَئیچَیَه: و خوادایتَشَه (فارسی باستان)/ مَتِصیش (عیلامی). شهری در ناحیه پارس که داریوش یکم در آنجا وَهیَزداتَه و مردانش را که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بودند، دار زد.

به موجب لوحه‌های تخت‌جمشید، این شهر در نزدیکی تخت‌جمشید جای داشته و یکی از بازارهای معتبر برده‌فروشی در عصر هخامنشی در آنجا بوده است. اووادئیچیه همچنین مقر رئیس تشریفات تخت‌جمشید و مرکز امور دیوانی و اداری تخت‌جمشید بوده و در لوحه‌ها نام آن با نام تخت‌جمشید در نسبت با یکدیگر بکار رفته است. دستکم در چهار لوح فروش برده در اووادئیچیه ثبت شده است. قیمت متوسط یک برده در این بازار برابر با هشتاد گوسفند یا سه گاو و یا شش الاغ بوده است. در یکی از چهار لوحه، از فروش یک زن برده با دو دخترش که یکی از آنها خردسال بوده، یاد شده است (رجبی، هزاره‌های گمشده، جلد سوم، ص 299؛ کخ، ص 60، 61، 59 تا 96؛ هینتس، داریوش و ایرانیان، ص 347 و 472 تا 474؛ Dandamaev, p. 70).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی