Skip to content
 

اولاد

اولاد: پهلوانی که رستم در خان پنجم از هفت‌خان با او مواجه شد و او را در بند کرد. او سپس با رستم در نجات کیکاووس همراهی کرد و به فرمان کیکاووس شاه مازندران شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی