Skip to content
 

اوژدان‌وه

اَوْژْدان‌وَه: (اوستایی). نام دریاچه یا شاخابه‌ای در دریای فراخکرت که در زامیادیشت از آن یاد شده و آگاهی بیشتری از آن در دست نیست: «پس آنگاه برای سومین بار، جامه‌ها را بدر کرده و خواستار گرفتن آن فَرّ شد (منظور افراسیاب تورانی). او شناکنان به سوی فَرّ شتافت؛ آن فَرّ تاختن بگرفت، آن فَرّ بگریخت. از آنجاست که این راه‌آبه نامور به دریاچه اَوْژْدانْ‌وَه از دریای فراخکرت برآمد» (بند 62 زامیادیشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی