Skip to content
 

انجیل (اونگیلیون، اونگلیون)

اِنجیل: اونْگیلیون و اِوَنْگلیون (پهلوی). یکی از کتاب‌های مانی که تنها مقدمه و بخش نخست آن باز مانده است. به نظر می‌رسد که نام کتاب مسیحیان از همین کتاب مانی گرفته شده باشد. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است که انجیل مانی 22 فصل داشت و هر فصل به ترتیب با یکی از حروف ابجد آغاز می‌شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی