Skip to content
 

انارام (انیران، انغران، انغررئوچه، گرزمان، گرودمان، گروتمان)

اَنارام: اَنیران/ اَنَغران/ اَنَغرَرَئوچَه (اوستایی)/ گَرزمان/ گَرودِمان/ گَروتِمان. به مفهوم روشنایی و فروغ ازلی و همیشگی و از صفات سرای اهورامزدا و بهشت واپسین. نام روز سی‌ام از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی