Skip to content
 

المعارف (معارف، کتاب‌المعارف)

المعارف: معارف/ کتاب‌المعارف. کتابی از ابن قُتَیْبِه (تألیف میانة سده سوم هجری). در تاریخ عمومی و بخصوص تاریخ ادیان و فرق شبه‌جزیره. بخشی از المعارف موسوم به کتاب‌الملوک است که در آن به شرح پادشاهان یمن و شام و حیره و ایران پرداخته است. بخش پادشاهان ایرانی از جمشید آغاز می‌شود و با فهرست پادشاهان ساسانی پایان می‌یابد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی